Office Bearers

PRESIDENT
SHRI. SHARADCHANDRA PAWAR (M.P.)
Former Cabinet Minister of Food and Agriculture
VICE-PRESIDENT HON. GEN. SECRETARY
Shri. Kamlakant D. Sawant Shri. Shashikant A. Pawar
Shri. Deepak B. Deshmukh
Shri. Shrikrishna A. Vichare
HON. SECRETARY HON.TREASURER
Shri. Vinayak R. Ghag Adv. Pradeep B. Vichare
Shri. Rajendra P. Gawde CA. Sanjay S. Rane
Shri. Vilasrao B. Deshmukh
Shri. Manohar V. Bane